Privacy

Je wil natuurlijk dat jouw verhaal en al je gegevens bij mij veilig zijn. Het gaat namelijk wel ergens over, over jou! Ik hecht daarom veel waarde aan een goede en betrouwbare verwerking van alles wat jij mij toevertrouwd. Zo geef ik bijvoorbeeld zonder jouw schriftelijke toestemming geen informatie aan derden door. Maar je hebt ook altijd de mogelijkheid om je dossier in te zien.

Ik informeer jou over mijn werkwijze en jouw rechten tijdens de behandeling. Je kunt hier ook altijd om vragen.

In de informatiemap in de praktijk vind je ook het privacyregelement wat ik volg, de klachtenprocedure en de algemene voorwaarden. Je mag deze ook opvragen zodat je ze thuis rustig door kunt nemen.

Vertrouwen

Je wil natuurlijk goed geholpen worden en van je klachten afkomen. Daarvoor gaan we samenwerken en ben ik in grote mate afhankelijk van wat jij mij vertelt. Jij mag erop vertrouwen dat ik deskundig ben en blijf.

Om mijn kennis en vaardigheden op peil te houden volg bij en na-scholing, volg ik cursussen, workshop en lees ik vakliteratuur. Om ervoor te zorgen dat het jouw verhaal blijft en niet over mij gaat reflecteer ik op mijn handelen, neem ik deel aan intervisiebijeenkomsten met collegae en volg ik supervisietrajecten.

Ik ben lid van 2 vakverenigingen en zij staan mij bij maar controleren ook mijn handelen Mocht ik niet goed met jou of eventuele klachten omgaan dan kunnen zij je helpen.

FVB (beeldend en drama) lidmaatschapnummer106681
NFG lidmaatschapnummer 9213
AGB-code praktijk: 90065485
AGB-code persoonlijk: 90106266

Mijn grootste zorg is zorgen dat jij je met jouw verhaal veilig voelt in mijn praktijk.