Vaktherapie

Bij vaktherapie werk ik samen met jou (jouw kind) om iets te veranderen, te accepteren of te ontwikkelen. Als het gaat om iets waar niets aan te veranderen is (bijv stoornis of een handicap) dan gaat het proces om te accepteren wat niet kan. Wanneer jij (jouw kind) of de omgeving gedrag wil veranderen dan wordt de therapie ingezet op een verandering waarmee jij (jouw kind) en zijn omgeving tevreden is. Wanneer een vaardigheid nog niet (volledig) ontwikkeld is dan gaan we deze vaardigheid bewerken.

Vaktherapie is een non-verbale therapievorm waarbij handelen (in beeldend of drama) centraal staat. Er wordt gebruik gemaakt van het medium beeldend en drama waardoor het beter aansluit bij de manier waarop we in eerste instantie beginnen met leren. Kinderen leren makkelijker door en ervaring dan door verbale aansturing en voor volwassenen kan dit ook fijner zijn. De vaktherapeut bedenkt werkvormen die een ervaring geeft welke aansluit op de problematiek. Al spelenderwijs worden mogelijk en onmogelijkheden verkend, gevoelens en wensen onderzocht en heel veel geleerd. Op een manier die kinderen eigen is en waarbij woorden minder relevant zijn.

Een behandeling omvat een traject van 8 sessies (exclusief intake en oudergesprek) welke uitgebreid kan worden tot 12 keer.

Omdat vaktherapie bij limetut edisjon niet is ingebed in een behandelsetting neem ik geen mensen in behandeling als er sprake is van Comorbiditeit (meer dan 1 gediagnosticeerde aandoeningen) of iemand die al bij en instelling onder behandeling is.

Wilma van der Ven is een HBO geschoolde vaktherapeut.